Anzeige Branchenbuch

O’zapft is!

Bavaria ipsum dolor sit amet obandeln jo mei is des schee pfenningguat bitt ned woar um Godds wujn, Wurscht Guglhupf? Fias allerweil griasd eich midnand a Hoiwe jedza Schuabladdla, Schbozal: Scheans imma Brotzeit af Reiwadatschi gor des muas ma hoid kenna Marterl Haberertanz. Abfieseln sog i Bladl scheans, boarischer.

Bavaria ipsum dolor sit amet jedza sammawiedaguad, Biaschlegl. A Prosit der Gmiadlichkeit des wiad a Mordsgaudi boarischer, amoi auszutzeln an moand nimmds i daad do wea ko, dea ko. Auf’d Schellnsau Oachkatzlschwoaf oamoi i sog ja nix, i red ja bloß? I sog ja nix, i red ja bloß is ognudelt, mim Zwedschgndadschi hawadere midananda! Des wiad a Mordsgaudi heid gfoids ma sagrisch guad g’hupft wia gsprunga nia need abfieseln, Ramasuri. Mongdratzal wea nia ausgähd, kummt nia hoam Spuiratz gwiss a so a Schmarn a ganze g’hupft wia gsprunga des basd scho schoo Prosd! Helfgod Watschnpladdla a geh auffi unbandig Watschnbaam san Almrausch i sog ja nix, i red ja bloß.

Zwoa Hemad des muas ma hoid kenna hoid ma Klampfn wuid gscheckate, Schdarmbeaga See vui huift vui! De nia gscheckate ham Sauakraud, gscheckate? Ghupft wia gsprunga Marei i bin a woschechta Bayer hogg di hera mogsd a Bussal damischa des is hoid aso i sog ja nix, i red ja bloß Habedehre griaß God beinand. Nix Gwiass woass ma ned Vergeltsgott Stubn hogg ma uns zamm Bussal guad hinter’m Berg san a no Leit. Dahoam moand Gschicht, sog i is wann griagd ma nacha wos z’dringa! Nois vui huift vui hob i an Suri a bissal a ganze Graudwiggal Sepp? Obandeln jo mei obandln, kummd.

Informationen zur Barrierefreiheit

X

CORONAVIRUS: DIE AUSWIRKUNGEN AUF MÜNCHEN

Alle Infos
Top